FANDOM


boot - este procesul care are loc după terminarea POST-ului (Power-On Self-Test) şi se ocupă cu încărcarea în RAM şi initializarea unui sistem de operare

bug - o problemă care există în codul unui program şi împiedică funcţionalitatea partială sau totală a acestuia;

CLI (Command Line Interface) - este o interfaţă care include un prompt şi presupune tastarea comenzilor; rezultatul va fi returnat tot sub formă de text;

compilare - procesul de transformare a instrucţiunilor scrise de un programator în comenzi recunoscute de un calculator;

consolă -

cross platform - este un program disponibil în versiuni specifice pentru sisteme de operare diferite

daemon - un proces care ruleaza în background

desktop environment (mediul de lucru) - este ceea ce vedeţi pe ecranul unui PC după ce v-aţi logat adică ferestre, meniuri, bare, icon-uri;

distribuţie (alias distro) - produsul final obţinut prin aplicarea de programe auxiliare în jurul kernelului. Acestea sunt cele pe care le găsiţi pe CD-uri/DVD-uri şi sunt fie dezvoltate independent, fie bazate pe alte distribuţii;

driver - un soft specific pentru un dispozitiv sau echipament periferic ce are rolul integrării acestuia în sistemul de operare

GNU (GNU's not Unix) -

GPL (General Public Licence) -

GUI (Graphical User Interface) - interfaţa dintre utilizator şi program adică ceea ce vedeti pe ecran şi cu care interacţionaţi astfel încât instrucţiunile să ajungă acolo unde trebuie. GUI înseamnă un desktop, ferestre, meniuri, icon-uri;

kernel (nucleu) - miezul oricărui sistem de operare Linux adică tot ce-i trebuie ca să ticăie; conţine toate funcţiile esenţiale funcţionării calculatorului dpdv software. Versiunea curentă este numerotată 2.6.x unde 2 reprezintă versiunea majoră, 6 versiunea minoră (valorile pare sunt stabile adică au fost testate şi date spre folosire iar cele impare sunt în curs de testare) în timp ce ultima cifră reprezintă nivelul de pacth-uri;

live cd - un CD care permite lansarea unei live session fără a necesita existenţa sistemului de operare pe hard disk

open-source - caracteristica unui program de a pune la dispoziţia utilizatorului atât pordusul final compilat cât şi sursa acestuia pentru a putea fi modificată;

patch - instrucţiuni software suplimentare care se ataşează la un program existent pentru remedierea unor probleme descoperite între timp (bug-uri), vulnerabilităţi în securitate, optimizarea performanţei etc.

repo (software repository) - un server pe care sunt stocate programe şi la care clienţii se pot conecta pentru descărcarea şi instalarea acestora;

root

sursă - o colecţie de fişiere necesare compilării unui soft;

swap - spaţiu pe hard disk folosit de kernel pentru stocarea informaţiilor atunci când RAM-ul este ocupat în întregime;

tty (teletype) -

update - procesul de actualizare a unui program;


Work in progress...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.